Shocking! AKSHARY KUMAR Slapped ANUPAM KHER in front of MEDIA

Shocking! AKSHARY KUMAR Slapped ANUPAM KHER in front of MEDIA

[ad#ad-rectangle]

[ad#ad-linkunit]

Shocking! AKSHARY KUMAR Slapped ANUPAM KHER in front of MEDIA